Aktualizace číselníků v Express Shipperu

Program ESDataUpdateTool aktualizuje číselníky v programu Express Shipper. Například nové státy EU, formáty PSČ, a podobné.

Stáhnout ESDataUpdateTool_v2-55.exe