Report zásilek z Express Shipperu

V Express Shipperu lze exportovat do CSV (Excel) podrobný report zásilek. Po spuštění ES klikněte na “Konfigurace” a “Export dat do souboru”

Dostanete se do nastavení exportovaného souboru. Můžete zde vybrat mnoho detailů, které potřebujete v reportu mít. Například přesné období, stav zásilky, typ oddělovače CSV.

Po vybrání všech požadovaných detailů nastavte pouze cestu kde se má soubor vytvořit a stiskněte “export”