Stáhnout instalační soubory
 1. Nainstalujte IntExpressShipper.exe (NEXT / Accept terms. / Single user / NEXT / NEXT / aktualizace nestahovat)
 2. Nainstalujte ESCzechLangPack.exe
 3. Nainstalujte Activation.exe
 4. V adresáři kam byl ES nainstalován smažte databázi DB a místo ní nakopírujte do adresáře databázi, kterou jste od nás obdrželi. (adresář Express Shipperu je nejčastěji C:\ProgramData\TNT\ExpressShipper\DATA)
 5. Express Shipper je zdárně nainstalován a obsahuje Váš account a odesílací adresu. Po spuštění ExpressShipperu v Konfiguraci > Nastavení tisku nastavte pro všechny dokumenty požadovanou tiskárnu a formát A4.
 1. Nainstalujte IntExpressShipper.exe (NEXT / Accept terms. / Single user / NEXT / NEXT / aktualizace nestahovat)
 2. Nainstalujte ESCzechLangPack.exe
 3. Nainstalujte Activation.exe
 4. Nainstalujte Registrace.exe (odkaz ke stažení z emailu)
 5. Express Shipper je zdárně nainstalován a obsahuje Váš account a odesílací adresu. Po spuštění ExpressShipperu v Konfiguraci > Nastavení tisku nastavte pro všechny dokumenty požadovanou tiskárnu a formát A4.
 1. Nainstalujte IntExpressShipper.exe (NEXT / Accept terms. / Multi-USER / Connect Workstation to existing data files / NEXT / NEXT / Vybrat cestu na DATA, aby videl na složku DB, pokud se povede, pusti instalaci dal, jinak se dotaze znovu / NEXT / aktualizace nestahovat)
 2. Nainstalujte ESCzechLangPack.exe
 3. Nainstalujte Activation.exe
 4. Express Shipper je zdárně nainstalován a obsahuje Váš account a odesílací adresu. Po spuštění ExpressShipperu v Konfiguraci > Nastavení tisku nastavte pro všechny dokumenty požadovanou tiskárnu a formát A4.
 1. Nainstalujte IntExpressShipper.exe (NEXT / Accept terms. / Multi-USER / Connect Workstation to existing data files / NEXT / NEXT / Vybrat cestu na DATA, aby videl na složku DB, pokud se povede, pusti instalaci dal, jinak se dotaze znovu / NEXT / aktualizace nestahovat)
 2. Nainstalujte ESCzechLangPack.exe
 3. Nainstalujte Activation.exe
 4. V adresáři kam byl ES nainstalován smažte databázi DB a místo ní nakopírujte do adresáře databázi, kterou jste od nás obdrželi. (adresář Express Shipperu je nejčastěji C:\ProgramData\TNT\ExpressShipper\DATA)
 5. Express Shipper je zdárně nainstalován a obsahuje Váš account a odesílací adresu. Po spuštění ExpressShipperu v Konfiguraci > Nastavení tisku nastavte pro všechny dokumenty požadovanou tiskárnu a formát A4.
 1. Před instalací je vhodné zazálohovat si složku DB (nejčastěji v C:\ProgramFiles\TNT\ExpressShipper\DATA), během upgradu bude zkonvertována na vyšší verzi a nebude již možné ji se starší verzí použít
 2. Nainstalujte IntExpressShipperV107000.exe (NEXT / Accept terms. / Multi-USER / Connect Workstation to existing data files / NEXT / NEXT / Vybrat cestu na DATA, aby program viděl na složku DB, pokud se povede, pustí instalace dál, jinak se dotáže znovu / NEXT / aktualizace nestahovat)
 3. Nainstalujte ESCzechLangPackV107000.exe
 4. Nainstalujte Activation.exe
 5. Express Shipper je zdárně nainstalován a obsahuje Váš account a odesílací adresu. Po spuštění ExpressShipperu v Konfiguraci > Nastavení tisku nastavte pro všechny dokumenty požadovanou tiskárnu a formát A4.

Důležité pro bezproblémovou instalaci

Na PC budete potřebovat instalační práva. Ve Windows 7 a výše je nutné instalační sobory spouštět v režimu Spustit jako správce (Run As Admin). Pro celou složku TNT v adresáři C:\Program Files a také pro složku obsahující databázi, je nutné nastavit uživatelům aplikace plná práva pro zápis a čtení a změny (Full Control).