• V levém bočním menu vyberte Adresář. Vpravo nahoře klikněte na Nahrát údaje z adresáře.

 • Ukázku textového souboru (šablonu) si můžete stáhnout hned pod tlačítky s výběrem.

 • Upravte si kontakty dle vzorového souboru, informaci o délce polí a pozici jsou níže na této stránce.

 • Vyberte a nahrajte soubor.

Dejte si pozor, abyste nic nezměnili na prvním řádku, který obsahuje záhlaví sloupců. Na další řádky můžete přidat podrobnosti svých kontaktů. Po přidání podrobností o kontaktech můžete soubor nahrát zpět do myTNT 2. Kontakty se přidají do vašeho adresáře.

Fungovat bude, i když nahrajete exportovaný adresář z ostatních nástrojů TNT (myTNT 1, Express Shipper a Express Manager).

Berte prosím na vědomí, že každé pole má určitá omezení. Pole, která obsahují příliš dlouhý text, budou automaticky zkrácena. Omezení jednotlivých polí jsou následující:

 • contactName
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 50
 • countryCode
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 2
  Platné kódy zemí: AF, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BR, BN, BG, BF, BI, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, CG, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, TL, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GN, GW, GY, HT, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IL, IT, JM, JP, JO, KZ, KE, KI, XK, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, LC, MF, PM, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, ZA, KR, SS, ES, LK, KN, VC, SD, SR, SZ, SE, CH, TW, TJ, TZ, TH, TG, TO, TT, TN, TR, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, YE, ZM, ZW
 • postcode
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 10
 • city
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 30
 • addressLine1
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 30
 • addressLine2
  Povinné: ne
  Maximální počet znaků: 30
 • addressLine3
  Povinné: ne
  Maximální počet znaků: 30
 • company
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 53
 • VATNumber
  Povinné: ne
  Maximální počet znaků: 20
 • email
  Povinné: ne
  Maximální počet znaků: 60
 • phone
  Povinné: ano
  Maximální počet znaků: 17
 • internationalAccountNumber
  Povinné: ne
  Maximální počet znaků: 9
 • shortCode
  Povinné: ne
  Maximální počet znaků: 10

best practice
Při nahrávání větších CSV souborů může dojít k time-outu. Snažte se nepřekročit velikost souboru 53 kB (cca 1000 řádků) – např. soubor rozdělte.